obs 't Tilletje - Warder

Bij openbare basisschool 't Tilletje in het dorp Warder kunnen kinderen natuurlijk en ontdekkend leren in een groene leer- en speelomgeving. We stimuleren dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zelfstandig leren werken en denken. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen werk en gedrag. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. Hierbij werkt het schoolteam nauw samen met de ouders. Belangrijke kernwaarden daarbij zijn vertrouwen, plezier en samen.
Omdat 't Tilletje een dorpsschool is, zijn er regelmatig contacten met de inwoners van Warder door onder andere het bijhouden en openstellen van de dorpsbibliotheek in de school.

Waarom kiezen voor obs 't Tilletje?

  • De juiste aandacht voor ieder kind door het bevlogen schoolteam. We bieden ieder kind onderwijs dat bij hem/haar past. Of het kind zich nu snel of makkelijk ontwikkelt of juist extra ondersteuning nodig heeft. Samen kijken we wat uw kind nodig heeft.
  • Met een aparte vakleerkracht is er veel aandacht voor bewegen. De school maakt gebruik van de gymzaal in de sportkerk. Met het IJsselmeer is een natuurlijk zwembad op loopafstand waar zomers regelmatig gezwommen wordt. 's Winters schaatsen we indien mogelijk in de polder achter het dorp.
  • Leerlingen spelen elke dag buiten op het grote schoolplein. Ook werken we graag in onze eigen moestuin. 
  • Er wordt thematisch onderwijs gegeven. Zo worden kinderen voorbereid op hun toekomst in de 21 eeuw.
  • Het onderwijs wordt ondersteund met ict-middelen. Ieder kind heeft een laptop en/of ipad met het benodigde lesmateriaal, als interactieve (slimme) aanvulling voor de papieren (werk-)boeken. Met Snappet werken kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het ontwikkelen van hun basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen). De leerkracht geeft tijdens het werken meteen feedback en stuurt waar nodig bij.
  • Er zijn vakleerkrachten voor muziekonderwijs, bewegingsonderwijs en beeldende vorming.
  • We bieden diverse activiteiten naast het lesprogramma zoals museum- en theaterbezoek, excursies, schoolvoetbal, Koningsspelen, schoolreisje en schoolkamp.
  • 't Tilletje is een kleine school met circa 70 leerlingen verdeeld over vier groepen. De communicatielijnen zijn kort, iedereen kent elkaar en spreekt elkaar snel en makkelijk aan.
  • De school is gehuisvest in een licht en ruim schoolgebouw. Er is een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30-14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en beschikken we over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.
  • De voor- en naschoolse opvang en kinderdagopvang wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Purmerend(SKOP), in het schoolgebouw. De opvang van uw kind buiten schooltijden kunt u zo gemakkelijk en dichtbij regelen.

Leerlingen aan het woord

"Fijn dat we zo goed samen kunnen werken en spelen."

"We vinden het fijn dat er een gezamenlijk schoolplein is met veel ruimte en leuke speeltoestellen. Het is vaak rustig in de klas en we werken goed samen." - leerlingen obs Meester Haye