Posters tevredenheids onderzoek

29-11-2021
In september en oktober 2021 zijn op de scholen van Het Kwartet in een kort tijdsbestek  tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijstenset Qschool PO van B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben leerlingen uit de middenbouw een foto-opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct besproken met het team en een groep ouders


 

Leerlingen aan het woord

"De leerkrachten helpen goed met wat ik moet leren en ze geven goed levelwerkadvies."

"En we doen veel leuke dingen zoals crea en muziek. Dat vind ik heel belangrijk" - leerling obs Middelie